Fotosektionen – Valokuvausjaos

 

 

Konstföreningens fotosektion startades år 2009 och sammanför de av föreningens medlemmar som är intresserade av fotografering och fotokonst. Fotosektionen är ett forum där man lär sig ta bättre bilder och där man har en möjlighet att diskutera de konstnärliga aspekterna. Kort sagt, där du utvecklas som fotograf och knyter kontakter med andra fotointresserade.

 

Fotosektionen träffas regelbundet var tredje vecka i Biblioteket i Västanfjärd med uppehåll under sommarmånaderna juni – augusti. Under träffarna diskuteras bildkomposition, kamerateknik och digital bildbehandling. Ofta visar någon av deltagarna sina bilder över ett tema eller från resor. Övriga aktiviteter, som kan ersätta ett normalt möte, är bl.a. gemensam fotoutflykt, fotomaraton, göra studieresor och hålla egna fotoutställningar.

 

Fotosektionens första utställning  ”FOTO 1” hölls år 2010 i Dalsbruk.

 

Kimitoöns konstförenings kontaktperson är Marjatta Karikoski.

 
What do you want to do ?
New mail