Kimitoöns konstförening rf. - Kemiönsaaren taideyhdistys ry

 

Konstföreningens syfte är att sammanföra konstnärer, amatörmålare och konstintresserade. Verksamhetsområdet omfattar Kimitoöns kommun. Medlemsantalet är ca 100 personer. Föreningen är tvåspråkig och grundades år 1973.

 

Konstföreningsarbetet på Kimitoön har under åren funnit verksamhetsformer som öppnat intressanta möjligheter att ge ut kunskap om och förståelse för konst och impulser till personlig kreativitet. Utställningar, konstexkursioner, målarläger både i hemlandet och utomlands, kurser, föreläsningar och konstträffar är ett plock ur vår verksamhet. Samarbetet i Våra Skärgårdars Konstgille vidgar och berikar vårt arbete.


 Föreningens styrelse 2018

Birgit Asplund, ordförande

Siv Österås, sekreterare

Haye Breider, kassör

Bengt Borg

Anne-Marie Westerlund

Åke Stenman

Maria Gustafsson

 

Suppleanter:

Elisabeth Lindfors

Sonja Börman

 

Kontakter:

Birgit Asplund 02-4661072 

                    ba.ma@pp.inet.fi

Siv Österås 040 7256390

                    siv.osteras@kitnet.fi

Haye Breider 050 5766167 

                    haye.breider@gmail.com