Kimitoöns konstförening rf. - Kemiönsaaren taideyhdistys ry

 

Konstföreningens syfte är att sammanföra konstnärer, amatörmålare och konstintresserade. Verksamhetsområdet omfattar Kimitoöns kommun. Medlemsantalet är ca 100 personer. Föreningen är tvåspråkig och grundades år 1973.

 

Konstföreningsarbetet på Kimitoön har under åren funnit verksamhetsformer som öppnat intressanta möjligheter att ge ut kunskap om och förståelse för konst och impulser till personlig kreativitet. Utställningar, konstexkursioner, målarläger både i hemlandet och utomlands, kurser, föreläsningar och konstträffar är ett plock ur vår verksamhet. Samarbetet i Våra Skärgårdars Konstgille vidgar och berikar vårt arbete.


 Föreningens styrelse 2022

Janina Kaita, ordförande

Åke Stenman, viceordförande

Siv Österås, sekreterare

Haye Breider, kassör

Anne-Marie Westerlund

Tuija Soininen

Marjatta Karikoski

 

Suppleanter:

Elisabeth Lindfors

Sonja Börman

 

Kontakter:

Janina Kaita 0500 744992 

    annukka.kaita@salnet.fi

Siv Österås 040 7256390

         siv.osteras@gmail.com

Haye Breider 050 5766167 

         haye.breider@gmail.com

 

 
What do you want to do ?
New mail